Vern om norsk natur

Kvitfjell Vindkraftverk i Troms.
Foto: Gudmund Sundlisæter, La Naturen Leve

Ved starten av 1900-tallet bestod omtrent halvparten av norsk fastlandsareal av villmarkspreget natur. Med villmark menes natur som ligger minimum 5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep. Andelen norsk villmark var i 2018 ifølge Miljødirektoratet beregnet til 11,5 prosent. Fra 1988 og fram til 2018 har andelen villmark blitt redusert med om lag 2350 kvadratkilometer. Dette tilsvarer nesten 6 prosent mindre norsk villmark i løpet av de siste 30 årene.

Norsk natur er under sterkt press.

Årsaken er menneskets behov for å spise seg stadig dypere inn i naturen. Fuglenes, dyrenes, plantenes og vårt eget livsgrunnlag forsvinner i et urovekkende tempo. Vi utvider våre byer. Vi bygger veier. Hyttefelt. Kraftlinjer. Industri. Og sist men ikke minst: Ny kraftproduksjon for å dekke vårt umettelige behov for mer energi.

Mennesket krever sin plass.

Og det blir ikke færre av oss.

Derfor bygges naturen gradvis ned og blir borte. Myrer, skoger, kystlynghei og høyfjellsterreng utsettes for irreversible inngrep i stor skala. Dyrenes forflytningsveier påvirkes. Biotoper, spillplasser, hekkeområder og kalvingsområder forsvinner. Arter fortrenges.

Hubro. Foto: Espen R.Dahl

Verdien av urørt natur og urørt landskap kan ikke verdisettes ved hjelp av økonomiske kalkyler. Men noen få tjener enorme summer på nedbygging av natur. Mye av disse pengene havner hos utenlandske investorfond eller syltes ned i skatteparadiser langt fra Norge.

For meg er salget av norsk natur som vi ser i dag et svik mot alle grunnleggende prinsipper om bærekraft. Norske politikere lar seg påvirke av industrifinansierte lobbyorganisasjoner som toner ned konflikter og naturverdi, samtidig som de skalerer opp økonomisk lønnsomhet og politisk gevinst.

Naturen taper på alle fronter.

Derfor er jeg medlem i La Naturen Leve og Motvind Norge.


Fordi jeg ønsker å verne om vår natur. Våre fjell og vidder. Vår lynghei. Våre fiskevann. Våre fugler. Våre dyr.

I fjellene nær Hávgavuopmi, indre Troms.

Intet er uberørt, og intet er lenger hellig. Profittjaget har fjernet ærefrykten for naturen, arven og miljøet.

Helge Ingstad

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com

opp ↑

%d bloggere liker dette: