Bøker

Min bokhylle inneholder en stadig voksende samling av villmarkslitteratur. Mye av dette er eldre bøker. I stor grad relatert til fiske, jakt og veidemannsskildringer. I denne litteraturen henter jeg inspirasjon som jeg tar med meg inn i mine egne opplevelser i naturen. Som nevnt har jeg en svakhet for eldre litteratur. Blant annet fordi jeg er av den bestemte mening at tidligere forfattere skildret sine historier og opplevelser med et ganske annerledes perspektiv enn det vi ser hos mange i dag. Før i tiden var det blant annet et sterkere fokus på nedarvet kunnskap fremfor utstyrsjag. Jeg oppfatter også at man skildret mer nøkternt og ujålete. Fokus på stemning fremfor prestasjoner. Prestasjonene ga gjerne seg selv, men som oftest ble de skildret i små bokstaver.

I denne seksjonen vil jeg ta for meg noen av mine favoritt-titler. Bøker med en ekstra betydning, og som jeg kan lese gang på gang. På en høyst subjektiv måte, og så langt det lar seg gjøre, vil jeg forsøke å omtale i relativt korte avsnitt.

1. Helge Ingstad: «Klondyke Bill»

Utgitt 1941 på Gyldendal forlag.

De fleste forbinder nok Helge Ingstad med legendariske «Pelsjegerliv», som for mange nordmenn har vært en sterk inspirasjon for utøvelse av det frie liv ute. «Klondyke Bill» er Ingstads eneste romanfortelling. Her spiller han mye på sine erfaringer fra tiden i Nord-Canada, og skaper en morsom og spennende historie om pelsjegeren Bill, som vinterstid sammen med sine trofaste bikkjer søker langt ut på den golde tundraen for å fangste hvitrev og ulv. I aller beste Helge Ingstad-stil formidles hvordan Bill søker ut i sin enfoldighet og gjør store fangster. Det fører til at han blir et objekt for misunnelse blant sine pelsjegerkolleger, som tar frem en rekke knep i et forsøk på å lure ut av Bill hva han har foretatt seg og hvor han har vært. Boka gir fantastiske inntrykk av de gamle pelsjegernes harde virksomhet rundt Store Slavesjø, samtidig som den også gir et fascinerende bilde av hovedpersonen Bill og hans trofaste hunder. Helge Ingstad evner å formidle på sin helt særegne måte, som ofte trekker fram smilebåndet hos leseren. En velskrevet, spennende og engasjerende bok fra Canadas villmarker, som absolutt anbefales.

Klondyke Bill

2. Marius Nergård Pettersen: «Hemmelige hytter»

Utgitt 2018 på Dal Forlag.

Dette er en bok som tar for seg en del av den norske kulturarven som tidligere ikke har blitt kastet så mye lys over. Gjennom en rekke spennende tematiske kapitler, ispedd massevis av flotte fotografier, tar forfatteren oss med på en reise gjennom Norge og et stort antall av små enkle byggverk i naturen, som har huset mang en vandringsmann, fisker, jeger eller sågar motstandsmann under krigen. Felles for de aller fleste er at de er bygd små og diskrèt, kamuflert inn i omgivelsene, og svært vanskelig å oppdage hvis du ikke vet nøyaktig hvor de er. Mange av disse hyttene og gammene er oppført i hemmelighet, og kjennes kun til av et fåtall sjeler. Boka er en hyllest til det enkle og nedtonede liv i pakt med naturen, hvor alle samfunnets krav til plass og komfort settes i et interessant lys. Fremstillingene av hver enkelt hemmelige hytte er gjort på en diskrè måte, for ikke å avsløre de enkle byggverkenes posisjon, da mange av de er oppført uten tillatelse fra grunneier. Jeg synes dette er en utrolig fascinerende bok som viser fram en spennende del av norsk kulturhistorie, og som evner å sette i gang tankeprosesser hos leseren mht hvordan vi nordmenn har endret våre krav etter at vi ble en av verdens rikeste nasjoner.

Hemmelige Hytter

Thorbjørn Tufte: «Villmarksliv»

Utgitt 1973 på Grøndahl & Søns Forlag

Dette er boken om Per Larsen Gaino, samen og villmarkslegenden fra det vesle stedet Láhpoluoppal på Finnmarksvidda. Reingjeter, kommunestyrerepresentant og fjellstuevert. Men mest av alt veidemann. Jeger og fisker, lommekjent i de mest avsidesliggende delene av Finnmarksvidda. Áhkkanas var hans bakgård. Her gjennomførte han talløse turer fram og tilbake, utallige er de mil han har tilbakelagt her i myggas, rypas, reinens og storfiskens rike. Forfatter Thorbjørn Tufte har fått være med Per Gaino på mange turer innover vidda gjennom hele året. Fantastiske og dramatiske historier fortelles, uten så mye som et snev av skryt eller hovmod hos hovedpersonen. Per er en enormt fascinerende mann, med en kunnskap om naturen og dens verdi som få om noen kan matche. Med sin utrolige seighet og nøysomhet, representerer han noe av det siste av den gamle samiske levevei og framtreden, før alle moderne hjelpemidler kom til bruk. Boka er en vidunderlig hyllest til Per Gaino, det livet han levde, og den kunnskapen og livsførselen han førte. «Når andre har vendt blikket mot et mer sivilisert liv, har han vendt det innover, mot fjellet«.

Villmarksliv

Willy R. Simonsen: «Mitt Nord»

Utgitt 2000 på Polar Forlag

Undertittelen på dette mesterverket av en villmarksbok låter slik: «Høytidsstunder i ei rik villmark«. Kort fortalt oppsummerer det hele essensen i hva som befinner seg mellom permene her. Simonsen, som selv kommer fra Målselv i indre Troms, har her laget en vakker hyllest til naturen i sin region. Han har et sterkt fokus på mulighetene, og utøvelsen av jakt, fiske og høsting av naturressursene. Her kan man lese om alt fra svettedryppende jaktturer på fjellrypa mellom tindetopper og til intense stunder med pilkestikka på isen. I evig jakt etter storrøya, som indre Troms er så kjent for. Han skriver også om elgjakt i de aller innerste områdene av Troms mot svenskegrensa, samt spennende stangfiske etter laks, sjøørret og fjellfisk. Simonsen innehar en enorm kunnskap om indre Troms, også spennende historiske elementer knyttet til bruken av de ville fjelltraktene. Bl.a historien om isfiskelegenden «Han Erik», som år etter år lå i sin sjølsydde plastpose time inn og time ut, og jaktet storrøyer. «Mitt Nord» er en enestående hyllest til Troms-naturen, og de rike naturressursene her. Det høstingsbaserte friluftslivet er dét Willy Roger Simonsen legger fokus på, men også hans dype respekt og kjærlighet for naturen, villmarka og viltet er gjennomgripende. En klar favoritt i min hylle.

Mitt Nord

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com

opp ↑

%d bloggere like this: